Chỉ thị Hóa học

Chỉ thị Hóa học

Tình trạngTrong kho

sku: CI

Liên Hệ Để Biết Giá

Mô tả sản phẩm

Dùng cho quy trình tiệt khuẩn với 100% khí EtO hoặc hỗn hợp khí EtO/HCFC.
Phản ánh các thông số tiệt khuẩn có đạt hay không.
Màu đỏ trên que chỉ thị hóa học chuyển sang màu xanh lá khi đạt các điều kiện
tiệt khuẩn bằng khí Ethylene Oxide.
Tuân thủ điều kiện ISO và ANSI/AAMI/ISO11140:2005, phần 1.

mã sản phẩm chỉ thị hóa học 3M

No Tags for this product

Mr. Quân 0972.499.663

Mr. Khanh 0979.527.404