Danh mục - slide - sản phẩm nổi bật

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột
Giàn hóa hơi

Giàn hóa hơi

Công ty TNHH Tomoe Vietnam cu....

Hệ thống máy tiệt trùng EO

Hệ thống máy tiệt trùng EO

Công ty TNHH Tomoe Vietnam cu....

Khí N2O- Oxit Nito

Khí N2O- Oxit Nito

Công ty TNHH Tomoe Vietnam cu....

Bình xịt kiểm tra rò rỉ khí

Bình xịt kiểm tra rò rỉ khí

Công ty TNHH Tomoe Vietnam cu....

Dụng cụ kiểm tra hàm lượng khí

Dụng cụ kiểm tra hàm lượng khí

Trong quá trình sử dụ....

Khí chuẩn- Khí hiệu chuẩn

Khí chuẩn- Khí hiệu chuẩn

Công ty TNHH Tomoe Vietnam cu....

Khí hỗn hợp CH4 10% + Ar balance

Khí hỗn hợp CH4 10% + Ar balance

Công ty TNHH Tomoe Vietnam cu....

Khí CF4-Tetrafluo-methane

Khí CF4-Tetrafluo-methane

Cty TNHH Tomoe Vietnam cung cấp sản....

Đá khô CO2- Đá khối

Đá khô CO2- Đá khối

Công ty TNHH Tomoe Vietnam cu....

Đá khô CO2- Đá viên

Đá khô CO2- Đá viên

Công ty TNHH Tomoe Vietnam cu....

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột
Khí tiệt trùng EO 20%

Khí tiệt trùng EO 20%

Công ty TNHH Tomoe Vietnam&nb....

Khí tiệt trùng EO 30%

Khí tiệt trùng EO 30%

Công ty TNHH Tomoe Vietnam&nb....

Khí tiệt trùng EO 60%

Khí tiệt trùng EO 60%

Công ty TNHH Tomoe Vietnam&nb....

Khí tiệt trùng EO 70%

Khí tiệt trùng EO 70%

Công ty TNHH Tomoe Vietnam&nb....

Khí tiệt trùng EO 90%

Khí tiệt trùng EO 90%

Công ty TNHH Tomoe Vietnam&nb....

Khí tiệt trùng y tế EO

Khí tiệt trùng y tế EO

Công ty TNHH Tomoe Vietnam&nb....

Khí Acetylene (C2H2)

Khí Acetylene (C2H2)

TÊN SẢN PHẨM ....

Khí Argon (Ar)

Khí Argon (Ar)

 TÊN SẢN PHẨM &nb....

Khí Carbonic (CO2)

Khí Carbonic (CO2)

TÊN SẢN PHẨM ....

Khí Heli (He)

Khí Heli (He)

TÊN SẢN PHẨM ....

Khí Hydro (H2)

Khí Hydro (H2)

TÊN SẢN PHẨM ....

Khí Nitơ (N2)

Khí Nitơ (N2)

TÊN SẢN PHẨM ....

Khí Oxy (O2)

Khí Oxy (O2)

TÊN SẢN PHẨM ....

Khí CF4-Tetrafluo-methane

Khí CF4-Tetrafluo-methane

Cty TNHH Tomoe Vietnam cung cấp sản....

Khí chuẩn- Khí hiệu chuẩn

Khí chuẩn- Khí hiệu chuẩn

Công ty TNHH Tomoe Vietnam cu....

Khí hỗn hợp CH4 10% + Ar balance

Khí hỗn hợp CH4 10% + Ar balance

Công ty TNHH Tomoe Vietnam cu....

Khí hỗn hợp H2S 3% + N2 balance

Khí hỗn hợp H2S 3% + N2 balance

Công ty TNHH Tomoe Vietnam cu....

Khí N2O- Oxit Nito

Khí N2O- Oxit Nito

Công ty TNHH Tomoe Vietnam cu....

Khí SF6

Khí SF6

Cty TNHH Tomoe Vietnam cung cấp sản....

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột
Bình giữ nhiệt Nito lỏng

Bình giữ nhiệt Nito lỏng

Công ty TNHH Tomoe Vietnam cu....

Bình xịt kiểm tra rò rỉ khí

Bình xịt kiểm tra rò rỉ khí

Công ty TNHH Tomoe Vietnam cu....

Cảm biến nồng độ khí cầm tay

Cảm biến nồng độ khí cầm tay

Công ty TNHH Tomoe Vietnam cu....

Chỉ thị Hóa học

Chỉ thị Hóa học

Dùng cho quy trình ti....

Mới nhất

Đầu nối, Fitting, Adapter

Đầu nối, Fitting, Adapter

Cty TNHH Tomoe Vietnam cung cấp sản..

Đá khô CO2- Đá viên

Đá khô CO2- Đá viên

Công ty TNHH Tomoe Vietnam cu..

Đá khô CO2- Đá khối

Đá khô CO2- Đá khối

Công ty TNHH Tomoe Vietnam cu..

Đá khô CO2

Đá khô CO2

Công ty TNHH Tomoe Vietnam cu..

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột
Máy bắn đá khô CO2 LTP.46NCT

Máy bắn đá khô CO2 LTP.46NCT

Công ty TNHH Tomoe Vietnam cu....

Máy bắn đá khô CO2 MEC

Máy bắn đá khô CO2 MEC

Công ty TNHH Tomoe Vietnam cu....

Đá khô CO2

Đá khô CO2

Công ty TNHH Tomoe Vietnam cu....

Đá khô CO2- Đá khối

Đá khô CO2- Đá khối

Công ty TNHH Tomoe Vietnam cu....

Đá khô CO2- Đá viên

Đá khô CO2- Đá viên

Công ty TNHH Tomoe Vietnam cu....

Bình giữ nhiệt Nito lỏng

Bình giữ nhiệt Nito lỏng

Công ty TNHH Tomoe Vietnam cu....

Bình xịt kiểm tra rò rỉ khí

Bình xịt kiểm tra rò rỉ khí

Công ty TNHH Tomoe Vietnam cu....

Cảm biến nồng độ khí cầm tay

Cảm biến nồng độ khí cầm tay

Công ty TNHH Tomoe Vietnam cu....

Chỉ thị Hóa học

Chỉ thị Hóa học

Dùng cho quy trình ti....

Chỉ thị Sinh học 3M

Chỉ thị Sinh học 3M

Chỉ thị sinh học kết quả nhanh &ldq....

Chỉ thị sinh học 3M (tiệt khuẩn hơi nước)

Chỉ thị sinh học 3M (tiệt khuẩn hơi nước)

Chỉ thị sinh học cho kết quả nhanh ....

Chỉ thị tiếp xúc 3M

Chỉ thị tiếp xúc 3M

Băng keo chỉ thị tiếp xúc vớ....

Dây mềm lấy lỏng

Dây mềm lấy lỏng

Cty TNHH Tomoe Vietnam cung cấp sản....

Dụng cụ kiểm tra hàm lượng khí

Dụng cụ kiểm tra hàm lượng khí

Trong quá trình sử dụ....

Gông chai Axetylen C2H2

Gông chai Axetylen C2H2

Công ty TNHH Tomoe Vietnam cu....